Saraydüzü Belediyesi Resmi Web Sitesi

Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Alım İlanı PDF Yazdır E-posta

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, adedi, cinsiyeti, öğrenim durumu belirtilen tam zamanlı sözleşmeli 1 adet personel alımı aşağıda belirtilen hususlar dahilinde yapılacaktır.

Belediyelere Sözleşmeli personel alımında sınav şartının uygulanmayacağı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlıklı  Ek 12.'inci maddesinde belirtilmiştir.Bu madde hükmünce alınacak personelin belirlenmesinde herhangi bir sınav yöntemi uygulanmayacak olup başvuru sahiplerinden genel ve özel şartlarda yazılı hususlarının değerlendirilerek kadroya uygun personelin belirlenmesi amacıyla mülakat yöntemi uygulanacaktır. (Ek Madde 12) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve bu maddeye yapılan atıflara istinaden  istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmete alınmasında bu madde hükümleri uygulanmaz.”

 

 

 

Sıra No

 

Sözleşmeli Çalışacağı Unvan

Sınıfı

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı

 

Eğitim Durumu

 

1

Ekonomist

T.H.S

1 Adet

4 Yıllık Fakülte Mezunu

(Ekonomi ve İktisat Bölümü )

 

MÜLAKAT TARİHİ:

 

1- Mülakat 19.02.2018 Pazartesi Günü Saat 13:00  Mali Hizmetler Müdürlüğü odasında idarece belirlenecek komisyon huzurunda  yapılacaktır.

2- Mülakat Komisyonu mülakatın  iptaline yada ertelenmesine yetkilidir.

3- Mülakatta adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

4- Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edenlerin mülakatları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır.

5- Mülakat sonucu adaylara tebligatla bildirilecektir.

 

GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3- Medeni Hakları Kullanma ehliyetine sahip olmak

4- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

5- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak.

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

7- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

 

ÖZEL ŞARTLAR:

 

 1. Başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.
 2. 4 Yıllık Üniversitenin “Unvan ile ilgili” bölümünden mezun olmak
 3. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 4. Sinop İli ve İlçeleri doğumlu olmak
 5. İlan tarihi itibariyle en az 1 yıl Saraydüzü ilçe merkezinde ikamet ediyor olmak.
  1. Resmi kurumlardan alınmış bilgisayar sertifikasına sahip olmak
  2. KPSS sınavına ilişkin olarak  geçerli KPSS P1, KPSS P2, KPSS P3 puan türlerinin herhangi birinden en az 65 puan almış olmak.
  3. 8. Adayların aynı şartları taşımaları durumunda işe alımda avantajlı durum olarak değerlendirilecek hususlar;

a) Tahakkuk Esaslı Belediye Muhasebe Sistemi hakkında bilgi sahibi ve buna ilişkin yazılım programlarını kullanabiliyor olmak,

b) Kamu düzenine uyum ve yatkınlık açısından kamu kurumlarının herhangi bir biriminde (daimi-geçici-sözleşmeli-taşerona bağlı veya TYP kapsamında) en az 6 ay süreli büro personeli olarak çalışma deneyimi olmak.

 1. Avantajlı durum olarak değerlendirilecek hususların (a)  maddesinde yazılı durum Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü huzurunda mülakatta uygulamalı olarak çalışma yaptırılarak tespit edilecek, (b) maddesinde yazılı durumun ise işe giriş-işten ayırılış bildirgesiyle kanıtlanması istenilecektir.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı /onaylı fotokopisi.

2- Nüfus cüzdan fotokopisi.

3- Geçerli KPSS sonuç belgesi,

4- Yerleşim yeri belgesi.

5- Özgeçmiş

6- Sağlık Raporu

7- Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge

8- Adli sicil Belgesi

9- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 Adet vesikalık fotoğraf

 

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ :

Adayların 19.02.2018 tarihi saat 10:00’a kadar (10:00-12:00 arası belge kontrolü yapılacaktır) Saraydüzü Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(Posta,faks veya e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) İstenilen belgeler şeffaf dosyada sıralı bir şekilde teslim edilecektir

 

Not : 19.02.2018 tarihinde yapılacak mülakatta öncelikli olarak belge kontrolü yapılarak eksik belge sunanlar veya idarece belgesi uygun görülmeyenler eleneceklerdir.Mülakat sonucu işe alımı uygun görülen kişi güvenlik soruşturmasından sonra işe çağrılacaktır.Belediyemiz  mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbest olup idareye başvuru yapan bu hususu kabul etmiş sayılır.12/02/2018

 

Hasan PEKER

Belediye Başkanı

 

Atatürk Köşesi

Ziyaretçi Sayısı

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün34
mod_vvisit_counterDün797
mod_vvisit_counterBu Hafta3106
mod_vvisit_counterBu Ay5656
mod_vvisit_counterToplam1555190

Turkiye Tanıtım

Saraydüzü Fotoları

cevre
Image Detail

Saraydüzü Belediyesi: